Biz bilen habarlaşyň

Şençzhenen Sykoo Electronics Co., Ltd.

Soragyňyza garaşýaryn.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Her bir müşderä ilki bilen hil pelsepesi we iň ýokary hyzmat pelsepesi bilen tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseleleri wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.MIMOFPET, doly ynam we yhlas bilen, hemişe siziň ygtybarly we höwesjeň hyzmatdaşyňyz bolar.

At MIMOFPET, bizŞeýle hemMüşderilere ajaýyp hyzmat bermek we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin buýsanýarys.Siziň aýratyn talaplaryňyz ýa-da soraglaryňyz bolup biljekdigine düşünýäris we size mümkin boldugyça kömek etmek mümkinçiligini isleýäris.

Iň soňky önüm tekliplerimiz hakda sorag, adaty çözgüt islegi ýa-da diňe umumy gözleg bolsun, size zerur maglumatlary bermek üçin geldik.Çaýymyzmsoraglaryňyza jogap bermäge we iň gowy maslahat bermäge taýyn.

ARAGATNAŞYK Maglumatlary

Telefon: +8618620356280

Whatsapp: +8618620356280

Salgysy: Hytaýyň Guangdong şäheri, Şençzhenen şäheri, Fujian senagat seýilgähi, Fujian senagat seýilgähi, 8 598

lainxi_erweima (2)

WECHAT

lainxi_erweima (1)

WHATSAPP

Duşenbe-Sişenbe sagat 9: 00-dan 6: 00-a çenli elýeterli

Salgysy